• Vyšlo prvé číslo Koordinátorských listov
  • Kurz pre koordinátorov: Adaptácia študenta strednej školy s poruchami učenia, s autizmom, s psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami v začiatkoch štúdia na vysokej škole
V súčasnosti sa v populácii zvyšuje počet detí so špecifickými poruchami učenia, autizmom, psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami. V súvislosti s tým narastá aj počet študentov s týmito poruchami na vysokých školách.
Vysokoškolskí učitelia sa čoraz častejšie stretávajú vo svojej pedagogickej praxi s potrebou riešiť rôzne možnosti a alternatívne prístupy pre sprístupnenie štúdia pre takýchto študentov. 
Bezbariérové centrum TUKE v Košiciach v spolupráci s Katedrou špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity a 1. Psychiatrickou klinikou LF UPJŠ a UNLP  v Košiciach preto organizujú seminár zameraný na problematiku študentov s poruchami učenia, autizmom, psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami. Viac informácií a prihlasovanie na seminár
  • Národný seminár pre koordinátorov
  • Online: Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu