• psychologické poradenstvo pri osobných, vzťahových a študijných ťažkostiach
• krízovú intervenciu
• sprostredkovanie (mediácia) pri riešení konfliktov
• preventívne vzdelávacie a osvetové aktivity
• SOS linku: 0917 224 662
• on-line poradenstvo na psychologickaporadna(a)ku.sk

 

ČLENOVIA TÍMU: psychológovia

    

  

  

  martinam 

  Mgr. Martina Šavolová - momentálne na materskej dovolenke

   kontakt: martina.savolova[zavinac]ku.sk

   +421 918 722 085

 

oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

 • podpora a zameranie sa na potreby všetkých študentov
 • podpora pri prekonávaní náročných životných období
 • podpora pri riešení školských problémov (ťažkosti s učením, problémy s adaptáciou, rozvrhnutím času...)
 • podpora v oblasti stratégií učenia a učebných štýlov
 • podpora so zvládaním stresu, nervozity, napätých situácií a psychickej záťaže
 • podpora pri ťažkostiach s trémou a vystupovaním na verejnosti
 • podpora pri riešení adaptačných ťažkostí a problémov začleňovania sa do kolektívu či komunikačných problémov
 • podpora a rozvoj sociálnych zručností, ako aj zručností sebapresadzovania, asertivity
 • podpora a posilňovanie sebavedomia, sebaúcty a pozitívnych vlastností
 • podpora pri hľadaní vlastnej identity a zmyslu života
 • podpora pri plánovaní voľného času a mimoškolských aktivít
 • podpora pri formovaní zdravého životného štýlu a hodnotového systému
 • podpora a podnecovanie motivácie, posilňovanie samostatnosti, ako i spolupráce
 • podpora pri ťažkostiach so šikanovaním
 • podpora pri ťažkostiach vo vzťahoch – rodinných, partnerských, priateľských

juraj holdos

Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 

kontakt: psychologickaporadna[zavinac]ku.sk

oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

 • ťažkosti so zvládaním stresu
 • ťažkosti s trémou
 • ťažkosti so zvládaním emócií
 • ťažkosti s pozornosťou
 • ťažkosti s učením, so sústredením sa
 • ťažkosti s pamäťou
 • ťažkosti s relaxáciou a uvoľnením
 • ťažkosti s obťažujúcimi myšlienkami
 • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
 • ťažkosti s presadením sa v spoločnosti iných
 • ťažkosti so zvládaním strachu a rôznych úzkostí
 • ťažkosti s obavou z nových vecí
 • ťažkosti s únikom pred riešením problémov
 • ťažkosti s nerozhodnosťou
 • ťažkosti s určením priorít
 • ťažkosti s časom
 • ťažkosti s ukončením nejakej činnosti

janka

   PhDr. Jana Bachanová

   kontakt: jana.bachanova[zavinac]ku.sk

oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

 • ťažkosti s komunikáciou
 • ťažkosti s vyjadrovaním vlastných pocitov
 • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
 • ťažkosti so zvládaním konfliktov
 • ťažkosti so zvládaním hnevu a iných emócií
 • ťažkosti s prácou pod náporom
 • ťažkosti so slabou odolnosťou voči záťaži
 • ťažkosti s učením, so sústredením sa
 • ťažkosti s pamäťou
 • ťažkosti s motiváciou
 • ťažkosti s plánovaním
 • ťažkosti s riešením partnerských problémov
 • ťažkosti s hľadaním vnútornej rovnováhy
 • ťažkosti s hľadaním vlastnej identity
 • ťažkosti vo vzťahoch