Ponúkame:

 • poradenstvo zamerané na voľbu vzdelávacej a nadväzujúcej profesijnej dráhy
 • kariérové diagnostiky pre vzdelávanie, profesijnú prípravu, rozvoj kariéry klienta (identifikácia pracovného a študijného potenciálu klienta – identifikácia schopností, záujmov, zručností a vzdelávacích potrieb klienta a podpora rozvoja klientovho potenciálu)
 • poradenstvo zamerané na podporu a rozvoj kľúčových kompetencií klienta potrebných pre uplatnenie na trhu práce a pre riadenie vlastnej kariéry
 • poradenstvo pre záujemcov o vzdelávanie
 • poradenstvo pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • poradenstvo ohľadom brigád a práce v zahraničí
 • ponuka voľných pracovných miest a brigád
 • sprostredkovanie kontaktov a spolupráce so spoločnosťami a organizáciami z praxe
 • analýza dokumentov v oblasti zamestnanosti
 • poradenstvo študentom a absolventom so zameraním na riešenie situácie nezamestnanosti a na prevenciu nezamestnanosti vrátane voľby vhodnej vzdelávacej kariéry
 • poradenstvo k uplatneniu sa na trhu práve s rešpektom k doterajšej kvalifikácii klienta, k jeho zdravotnému stavu a obmedzeniam

Konzultačné hodiny:

pondelok       9:00 - 14:00 bez objednania             14:00 - 17:00 po dohode
utorok 9:00 - 14:00 bez objednania  14:00 - 17:00 po dohode
streda 9:00 - 14:00 bez objednania  14:00 - 17:00 po dohode
štvrtok 9:00 - 14:00 bez objednania  14:00 - 17:00 po dohode
piatok 9:00 - 14:00 bez objednania  14:00 - 17:00 po dohode

Kontakt: poradna(a)ku.sk

Na tých, ktorí už počas štúdia myslia na uplatnenie v praxi, sa tešíme na tréningoch i v kariérovej poradni. Poradenstvo je pre študentov a absolventov KU bezplatné.