Na univerzite pôsobí amatérsky divadelný súbor a folklórny súbor Čebrať.  Študenti majú počas roka možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží, kvízov. Každoročne sa na univerzite koná Beánia, Sedliacka veselica a ples. Väčšina katedier pripravuje pre nových študentov katedrovice na ktorých sa môžu prváci zoznámiť so staršími študentmi a vyučujúcimi. Program pre študentov pripravujú aj samotné katedry. Katedra hudby usporadúva koncerty, katedra žurnalistiky organizuje výstavy fotografií svojich študentov, katedra histórie počas semestra organizuje výlety do histórie kde si záujemcovia o históriu môžu prezrieť s odborníkmi rôzne kúty Slovenska. V Univerzitnej knižnici sa konajú rôzne diskusie, výstavy a autorské čítania.  Záujemcovia o médiá majú možnosť uplatniť svoju kreativitu v študentskom rádiu a televízii

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka(UPaC)

Súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku je aj Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka(UPaC). Pre študentov pripravujú rôzne aktivity počas celého roka. V letnom aj zimnom semestri organizujú podujatie Hosť na KU, kde sa vždy venujú inej téme. Každý pondelok sa uskutočňuje mládežnícka svätá omša v Jezuitskom kostole. Po svätej omši pripravujú pracovníci UPaC pre študentov Agapé, na ktorom si môžu spoločne vychutnať čaj a koláč. Od pondelka do stredy organizuje UPaC športové večery. Každý večer je venovaný inému športu. Študenti majú možnosť spoločne s kaplánmi z UPaC absolvovať turistiku a výlety.

Poradenské centrum

Rôzne aktivity organizuje pre študentov aj Poradenské centrum na Katolíckej univerzite. Študenti majú možnosť zúčastniť sa zážitkových seminárov na rôzne témy, ako napríklad pamäťové techniky, motivácia, sebarozvoj, psychohygiena, zvládanie náročných situácií a podobné.  Na fakultách si môžu študenti čakanie na prednášky skrátiť v kaviarňach.