Špeciálna študovňa vznikla v roku 2016,  nachádza v priestoroch Poradenského centra KU a vznikla najmä ako pomoc pre študentov so špecifickými potrebami. Študentom ponúka možnosť využívať počas svojho štúdia PC stanicu pre telesne postihnutého študenta a študenta so špecifickými potrebami učenia.  Študovňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8:00 do 14.00 a v inom čase podľa dohody.

V študovni sa nachádzajú desiatky pomôcok, ktoré uľahčujú štúdium mnohým študentom so špecifickými potrebami. V študovni pracuje 5 asistentov, ktorý sa počas pracovného týždňa striedajú a majú rozdelené služby. Asistenti sú vždy pripravení poskytnúť študentom akúkoľvek pomoc pri narábaní so zariadeniami a pomôckami, ktoré sa v študovni nachádzajú. Zariadenia, ktoré sa v študovni nachádzajú slúžia predovšetkým študentom, ktorí majú špecifické potreby, čo znamená, že sú zdravotne alebo inak znevýhodnení.

Medzi tieto zaradenia napríklad patrí elektronická lupa, ktorá dokáže zmeniť farbu textu a taktiež zmeniť veľkosť písma podľa potreby. Taktiež tu nájdete hovoriaci skener, ktorý po naskenovaní danej strany prečíta dokument, diktovací softvér, ktorý dokáže do počítača prepísať nadiktovaný text alebo ručný skener vďaka ktorému jedným pohybom naskenuje študent naraz celú stranu. Ďalej je tu pre študentov pripravená skenovacia myš, ktorá umožňuje jednoduchým pohybom naskenovať potrebnú časť textu alebo knihy a taktiež skenovacie pero, ktoré preskenuje vybraný riadok textu do dokumentu v programe Word v priebehu niekoľkých sekúnd a okrem iného dokáže preložiť text z iného jazyka. Skenovacie myši a perá je možné si zapožičať a v prípade potreby zobrať so sebou domov na semester alebo aj na celý akademický rok (tento posledný odsek som písala podľa videa od Dominika, tak asi jeho podpísať).