Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) vznikla v roku 2009 zlúčením viacerých čiastkových knižníc Katolíckej univerzity. V súčasnosti pozostáva z centrálneho pracoviska v Ružomberku, pracoviska na Teologickej fakulte KU (TF KU) v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom v Spišskom Podhradí.

Pracovisko UK KU v Ružomberku poskytuje svoje služby študentom, pedagogicko-vedeckým pracovníkom KU a odbornej verejnosti každý pracovný deň od 7:30 do 18:00 počas výučbovej časti semestra.

Počas skúškového obdobia je pracovná doba knižnice v piatok skrátená do 15:00.

Ponuka služieb UK KU pozostáva z výpožičných služieb kníh, časopisov, odborných periodík, reprografických služieb, bibliografickej registrácie a uchovávania publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov. UK KU poskytuje okrem iného rešerše či konzultácie pri využívaní informačných technológií a pri práci s externými databázami. Priestory knižnice sú využívané pri konaní rôznych umeleckých výstav, aktivít a prednášok. Ďalšou sprievodnou aktivitou v budove sú zážitkové semináre pre študentov, ktoré usporadúva Poradenské centrum KU.  Priestory sú vybavené počítačmi s internetom s možnosťou neobmedzeného využívania na študijné účely.

Zoznam titulov, ktoré knižnica ponúka, je dostupný z pohodlia domova v online katalógu na webovej stránke: https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=kuruk. Vypožičanie knihy je možné u knihovníčky na vrátnici alebo prostredníctvom zariadenia Selfcheck s platným ISIC preukazom. Vrátenie knihy je obdobné, prípadne je možné využiť Biblioboxy, ktoré sú rozmiestnené pred budovou knižnice a na vrátnici Pedagogickej fakulty KU.  

Dokumenty sú poskytované v absenčnej aj prezenčnej forme. Z priestorov knižnice UK KU je možné prehliadať knihy aj v zdigitalizovanej forme cez portál Mediainfo. V digitálnej knižnici sa nachádza viac ako 500 titulov z rôznorodých oblastí.

V súčasnosti (december 2019) UK KU eviduje 245 študentov so špecifickými potrebami. Osoba, ktorá je takto v knižnici vedená, má možnosť bezplatnej registrácie.

Uvedení študenti si môžu vypožičať knižnú publikáciu na 60 dní + 1 predĺženie (spolu 120 dní). Štandardná výpožičná doba bežných študentov je 30 dní + 2 predĺženia (spolu 90 dní). Maximálny počet vypožičaných dokumentov pre všetkých študentov je 20. Študenti so špecifickými potrebami majú taktiež možnosť zapožičania knihy v prezenčnej forme na 24 hodín. V Poradenskom centre KU im bude časť danej knihy preskenovaná. Výhodou pre študentov s telesným znevýhodnením je bezbariérový prístup v celej budove knižnice, ktorá je vybavená 3 výťahmi.

V budúcnosti plánuje knižnica množstvo ďalších významných aktivít. Pri príležitosti 20. výročia KU v roku 2020 bude zriadený Kabinet dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku na prízemí knižnice. Tým bude vytvorený základ pre expozíciu o univerzite. Medzi základné úlohy, ktoré bude Kabinet dejín napĺňať, patria: archívne úlohy (zbierka fotografií, historických diplomov atď.), dokumentačné a prezentačné úlohy (univerzitný časopis Kuriér, výstavy pri príležitosti jubilea atď.). Kabinet bude zabezpečovať archív vedeckej, odbornej a publikačnej činnosti, zriadenie študovne a bude posilňovať povedomie o univerzite.