Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý sa stane dňom zápisu študentom KU, bude ďalej vedený ako študent so ŠP, ak súhlasí s vyhodnotením špecifických potrieb v zmysle zákona o VŠ. Informáciu o nutnosti podpisu „Súhlasu s vyhodnotením špecifických potrieb“ dostanú študenti na zápise od študijného oddelenia.

Komunikácia medzi študentmi so zrakovým postihnutím a študijným oddelením sa uskutočňuje spravidla elektronickou formou. Ak nie je možné príslušnú agendu vybaviť elektronicky alebo iným spôsobom akceptovaným oba stranami, odporučí študijné oddelenie študentovi, aby sa osobne obrátil na Poradenské centrum KU, ktoré mu pomôže s jej vybavením.